joi, 18 noiembrie 2010

Faima

Se cred eroi,
Se cred frumoşi,
Dar au suflete de gheaţă.
Nu au nici gânduri, nici dorinţe
Ce vor să vândă bunătate.

Se vând pe ei,
Pentru o hrincă de faimă.
Se vând pentru un nimic,
Pentru un kilogram de glorie murdară,

Se urcă pe scenele gloriei,
Şi zâmbesc amăgitor
Sunt eroii ce nu mor,
Sunt ei,
Cei ce ne calcă  în picioare.

O faimă amăgitoare bântuie pe colinele noastre,
Se vinde omul şi dorinţa sa de fapte.
Se vrea văzut şi auzit,
Şi-şi scoteceşte buzunarul.
Îşi cumpără ceea ce şi-a dorit,
Prietenul ce-l va costa averea unui tată chinuit...

Îşi scoteceşte prin buzunare, omul cu faimă,
Tremurând şi plin de groază,
N-ar vrea să-l părăsească ea,
Această amăgitoare cloanţă,
Duşman a oamenilor de valoare.

7 comentarii:

Anonim spunea...

Scrisoarea a VI


...Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii *
Toţi gebiştii, toţi bandiţii, comuniştii şi toţi hoţii
Toţi acei numiţi "patricii" şi toţi lacomi de avere
Toţi dorind să sugă singe prin seringile puterii
Căci e clar, ca bună ziua, nu avem de mult elită
Avem doar nomenclatură, într-o ţară ostenită
Avem doar fluid ce curge, din partide în partide
Masa asta nesătulă, plaga asta ce ne frige
Pre-a făcuta-ţi neamul nostru de ruşine şi ocară ...**
Jumătate din Moldova a fugit de Voi din ţară
Au rămas doară bătrînii si copiii ostatici
Tineretul care tace sugrumat de poliţişti.
Prea furata-ţi fără frică, fără grijă de nimic
Aţi lăsat în urma Voastră peisaj cosmic, pustiit
Şi acum aveţi nevoie iar, ca glasul să V-il dăm
Să venim încet ca boii, tot pe Voi să Vă votăm?!
Toată astă lupăraie care părul îşi schimbă des
Iar se vrea instaurată în fotolii moi de şefi !...
Toţi mancurţii, rusofonii, trădătorii şi mişeii
Se visează peste noapte c-au ajuns la cîrma Ţării
Voi acei hapsîni şi lacomi mai puneţi la îndoială
Că odată şi odată Vă vom cere socoteală
Că odată şi odată cineva o să Vă-ntrebe
Că de unde-aveţi palate şi oficii şi hotele?
Şi de unde-aveţi canale, radiouri şi ziare
Pe cînd gloata- nu privelişti, nici de pîine astăzi n-are
Voi ce inventaţi dosare şi le-nchideţi pentru bani
Ce luaţi ultima suflare ca impozit din ţăran.
Au, de ce în ţara Voastră sunt chiar şi miliardari
Pe cînd Ţara mea produce doar sudoare de ţăran
De ce-i încă sărăcie pîn-la sapa cea de lemn
Pe pămîntul ce-i asemeni cu grădina din Edem
Voi care aţi scos din Ţară avioane şi ţigări
Voi ce de-aţi putea aţi vinde chiar şi stelele din cer
Oare chiar Voi nu-nţelegeţi, şi chiar nu Vă este teamă
Că va naşte Ţara asta un nou Ţepeş- Lăpuşneanu
Oare nu Vă este teamă de a gloatelor furie
Ce o ţineţi priponită cu-n lanţ dur de sărăcie
Oare în trufia Voastră ne aveţi pe toţi de proşti
Credeţi că furia gloatei e ceva delicios?

Şi mai am o întrebare către cei din Alianţă
Cum de-aţi omorît în oameni chiar şi visul la speranţă
Şi de ce Voronin asăzi nu se află-n puşcărie…
-Corb la corb nu scoate ochii- doar se-mpart din ciugulire
Unde-s legile lustrării, unde-i deprivatizarea ?!
Aţi promis cu-n an în urmă... Vă dăm marea, Vă dăm sarea
Unde-s cele miliarde ce-au fost supte din popor,
Sau V-aţi înfruptat din ele, undeva într-un ofşor ?!
De ce moldovanul simplu jupuit şi pustiit
Nu mai are ce să vîndă, decît propriul rinichi ?
De ce gaşca comunista are vile şi păduri
Pe cînd noi în ţara Voastră nu avem nici păr la fund ?
De ce unele din posturi s-au vîndut cu milioane,
Şi de ce judecătorii duc procesele cu anii ?
Şi de ce nu-s investiţii, unde-s locuri noi de muncă,
Şi de ce de Voi- bandiţii, noi fugim tocmai în tundră?
De ce mafia conduce prin canale nevăzute
Cu atîtea ministere, cu atîtea instituţii !?
De ce nu aveţi curajul, să ne-o spuneţi drept în faţă ?!
Cine-s ăştea... mafioţii, ce post ţin, şi ce reglează ?!...
Dacă conturi, asta-i una, dacă statul, asta-i alta,
Vrem să ştim- avem speranţă, sau lăsăm la naiba, baltă ?!
Tot ce ne-au creat strămoşii, tot ce singuri am muncit
Şi fugim în larga lume, doar cu ştreangul prins de gît.
Şi de ce democraţia, pentru noi e vorbă goală
Pentru Voi lingou de aur şi izvor de căptuială ?
Şi de ce plătim prin vamă, pentru orice răsuflare,
Şi de ce-s pete pe soare, ziua în amiaza mare ?!
De ce vetrele străbune, zac în neagră pustiire,
De ce voi aveţi palate, noi nici loc în cimitire ?!
Şi de ce Moldova Voastră e cea mai săracă-n lume ?!
Oare cine-i vinovatul, oare dinsul n-are nume ?!!!
Cum nu vii tu, Ţepeş Doamne, ca punând mâna pe ei, ***
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!

*, **, *** - Scrisoarea III M. Eminescu21 noiembrie 2010 Chisinau

Iurie Osoianu

viky spunea...

Anonim, am observat ca comentezi de ceva timp pe blogul meu. As vrea sa discut cu tine. Lasa-mi adreasa ta de email sau scrie-mi tu. (vikaungureanu@gmail.com)

Anonim spunea...

iukos1959@gmail.com

Anonim spunea...

Very same afternoon installing financial loans are usually a sort
of cash advances given for a calendar month
stage on unexpected events. They don’t call for this
proof situations’ critical, neither of the 2 they are worth giving surety, credit report neither other things.
You will arrange if you want a, a few essential products or perhaps
deal with your corporation prices – Exact same time of day setting up fiscal loans will help you in any
occasions. Today these types of lending options are accessible via
the internet.

Here is my homepage :: kredyty chwilówki

Anonim spunea...

Similar daytime sequel personal loans really are a kind of payday cash loans presented for
any few weeks length for crisis occasions. That they don’t need a proof of situations’ unexpected emergency,
regulations they are worth giving surety, credit file neither
other things. It's possible you'll prepare a vacation, many vital acquisitions or simply cover up your online business expenses – Identical
time of day installment personal loans just might help you
in different occurrences. In these days these kind of mortgages are obtainable on line.


Here is my site; chwilówki

Anonim spunea...

Similar moment payments lending products are usually a kind of payday cash loans supplied for one calendar month stage for critical
occasions. Many people don’t involve your proof situations’ unexpected, nor they are worth giving surety, credit rating none other stuff.
You could program a holiday, various essential expenditures or
even take care of your internet business expenses – Same exact time of day installment lending options
will let you in a incidents. These days most of these lending products can be purchased on line.


Check out my web site :: kredyt bez bik

Anonim spunea...

When cοnsidering budgeting, you can get
the particular pгοϳeсtеd bіlls as well аs unusual coѕts
thе faсt that creep away stealthilу getting united states 100 %
unаωaгe. As аn eхample, you will facial sκin thе need to сheck out
a gоod ѕiсkly cоmpaгаble wіth
all your loved oneѕ or perhaps remoԁеl your plumbіng rеlаted at
homе. Your automοbilе mау ωell
гeducе anԁ ωould call for primarу maintеnanсе tasκs аnԁ аlso а pегson
oг perhaps all your famіly members аffіlіate
сould posѕibly ѕlip sad necessitating гapіԁ medіcal help.
All these take а cost оn youг
own еxpеnѕе plan аnd you
shoulԁ nеed tο have рrеssing
buckѕ to help hold а рerson arοunԁ before a fast cash.

Impartial haѕѕle-fгеe
pаy ԁay loаns that will help pоtеntial customеrѕ tаκе carе of with money uncοmfoгtablе
instances.

mаκeѕ aωesomе graԁes
by complemеnting the coгrect loаn merchant whіle usіng
the client thrоughοut need. Μost pеople comрrehend the benеfits fοr mаκіng use οf
сrеditors who aгe trusted, exρеrienced not tο mention honourablе.
We tend tо гequirе 100s of hоurѕ controlling loan compаnies deѕignеd for exρeгtise previοusly ѕuch as inԁividualѕ
insiԁe ouг іnteract. We provіde the beѕt stаnd to bе able to deciԁe on an ideal bаnκ
deρenԁаnt upon yοur unіque rеallу neеdѕ.


Feеl free to surf to mу web page: pozyczki bez bik przez internet